សេចក្តីជូនដំណឹង

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការ

សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ សេរីភាព លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា តាមរយៈការចងក្រងសមាជិក ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការចូលបំពេញការងាររបស់ប្រធានសមាគម

ក្នុងកំឡុងពេលនៃការជាប់ឃុំ នៅក្នុងពន្ធធនាគារអស់រយៈពេលជិតប្រាំខែរួចមក និងក្រោយពីមានការដោះលែងអោយមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ លោកវន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករា...

មើលទាំងអស់ →

កម្មវិធី/យុទ្ធនាការ

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា​​ស្តីអំពី “ការចូលរួមរបស់យុវជន​​ដើម្បីយុត្តិធម៌បរិស្ថាន”

របាយការណ៍

image

សហជីពបារម្ភពីប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ ខណៈក្រសួងនឹងបង្កើតតុលាការការងារ

The objective of school sport i the enrichment of the high school experience of student within the context of the educational mission of schools. A su...

image

សកម្មភាពសមាគម IDEA បានចូលរួមក្នុងការចែកជូននូវស្បៀងមួយចំនួនដល់សមាជិកសមាជិការ ដែលទទួលរងគ្រោះនៃជំងឺកូវី-១៩។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅចំពោះសប្បុរសធម៌ទាំងអស់! ដែលមានទឹកចិត្តជួយយើងខ្ញុំទាន់ពេលវេលានូវស្បៀងអាហារទាំងនេះ។ ជួយគ្នាទាន់គ្រាក្រសំគាល់មិត្តល្...

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍