សកម្មភាពសមាគម IDEA បានចូលរួមក្នុងការចែកជូននូវស្បៀងមួយចំនួនដល់សមាជិកសមាជិការ ដែលទទួលរងគ្រោះនៃជំងឺកូវី-១៩។
2021-04-22
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅចំពោះសប្បុរសធម៌ទាំងអស់! ដែលមានទឹកចិត្តជួយយើងខ្ញុំទាន់ពេលវេលានូវស្បៀងអាហារទាំងនេះ។
   ជួយគ្នាទាន់គ្រាក្រសំគាល់មិត្តល្អទាន់គ្រាអាសន្ន! យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់សប្បុរសធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិ សូមជួបតែសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើននិងសូមចៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-១៩និងជំងឺរាតត្បាតដទៃទៀត សូមមានសុខភាពល្អ អាយុយឺនយូនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកុំបីឃ្លាងឃ្លាតឡើង!!
           សូមអរគុណ!!